RTP Live

RTP LIVE

87%

77%

74%

13%

91%

70%

22%

77%

49%

92%

89%

61%

12%

6%

22%

46%

69%

64%

93%

30%

62%

24%

40%

97%

46%

85%

50%

65%

56%

36%

77%

55%

22%

86%

40%

41%

62%

57%

73%

60%

38%

94%

83%

94%

67%

62%

97%

51%

89%

77%

20%

72%

4%

40%

47%

56%

64%

37%

42%

49%

1%

5%

11%

48%

37%

73%

27%

85%

37%

83%

10%

13%

26%

5%

89%

37%

9%

51%

81%

74%

77%

82%

64%

5%

93%

61%

37%

52%

36%

79%

93%

47%

65%

38%

76%

48%

6%

42%

76%

59%

40%

2%

87%

92%

26%

91%

16%

97%

6%

70%

55%

83%

40%

60%

80%

2%

32%

25%

32%

21%

98%

76%

71%

98%

64%

38%

26%

77%

13%

42%

81%

26%

17%

31%

64%

94%

88%

55%

88%

41%

76%

47%

88%

78%

99%

46%

49%

16%

61%

84%

40%

28%

99%

88%

47%

78%

3%

96%

63%

82%

47%

86%

40%

48%

26%

73%

53%

86%

46%

38%

21%

93%

85%

49%

14%

25%

22%

61%

22%

52%

95%

16%

99%

34%

12%

66%

13%

22%

32%

53%

29%

44%

92%

56%

87%

50%

60%

94%

7%

35%

40%

9%

93%

12%

24%

92%

12%

37%

19%

72%

76%

97%

72%

77%